Met multifocale glazen zie je ver maar ook dichtbij

Niets is zo belangrijk als een goed zicht op de wereld. Soms raakt uw blik echter vertroebeld want uw ogen willen niet zo goed meer mee. Sommige mensen zijn bijziend waardoor ze moeite hebben om ver te zien, anderen hebben het dan weer moeilijk om pakweg een boek te lezen. Zij zijn verziend. Maar wat als u zowel ver- als bijziend bent? In dat geval zijn multifocale glazen de meest aangewezen oplossing.


Natuurlijke overgang
In een enkelvoudige bril zitten steeds glazen die u toelaten om beter veraf of dichtbij te zien. Multifocale glazen daarentegen combineren beide sterktes en zijn dus bijzonder welgekomen voor al wie problemen heeft om veraf én dichtbij te zien. De verschillende sterktes die in een multifocale bril zijn verwerkt gaan op een heel natuurlijke manier in elkaar over. Zo loopt u nooit het risico op een heel bruuske overgang van verzicht naar dichtbij. Gebruik de juiste zone Een multifocale bril telt steeds drie zones. Het onderste gedeelte moet u gebruiken om dichtbij te kijken. Als u een boek of de krant gaat lezen of u wil een etiket op een voedingsmiddel bekijken, dan zal u steeds de tekst vlak onder uw ogen moeten houden. De sterkte van de glazen is in het onderste deel dan ook het grootst. Ongeveer in het midden is er dan een progressieve zone die u toelaat om op middellange afstand te kijken. Dit gedeelte is heel handig om pakweg het dashboard van uw wagen goed in de gaten te houden. Het bovenste deel van de multifocale bril hebt u dan weer nodig om ver te kijken. Wil u tijdens een wandeling optimaal van het landschap genieten? Kijk dan vooral door dit deel van uw glazen.


Nuttige tips
Als u kiest voor een multifocale bril hou dan zeker rekening met een aanpassingsperiode. U moet zichzelf namelijk enige tijd gunnen om te wennen aan de glazen en het gebruik van de verschillende zones voor veraf, tussenin of dichtbij. Oefening baart kunst: zorg er dus voor dat u in de eerste dagen de verschillende kijksituaties onder de knie krijgt. Na een korte periode zal u merken dat u meer en meer spontaan de juiste kijkzone kiest zonder veel nadenken. Het is tenslotte ook steeds nuttig om weten dat de meeste optiekzaken diverse soorten multifocale glazen aanbieden. Het aanbod gaat van eerder basis over standaard tot luxe. Uiteraard spelen uw vereisten als klant de belangrijkste rol in de keuze van de glazen, net als de toestand van uw ogen. 

Delen